26 February, 2019 - Rekrytering
Alicia Edelman Fastighetsmäkleri anställer VD
Mäklarföretaget Alicia Edelman Fastighetsmäkleri anställer Gisela Bruem Cedergren som VD i bolaget. Gisela Bruem Cedergren kommer närmast från Trust som jobbar med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling och executive search på högre nivåer.

Gisela Bruem Cedergren blir VD på Alicia Edelman från den 25 februari 2019. Gisela Bruem Cedergren kommer senast från Trust Partner AB som konsult och ansvarig för Stockholmsmarknaden.

Gisela har tidigare erfarenhet från detaljhandeln som bland annat varuhusdirektör på Åhléns City i Stockholm och som regionchef på Åhlens AB och Lindex AB. Hennes mål som VD på Alicia Edelman kommer bland annat vara att bygga och utveckla organisationen, rekrytera ännu fler högpresterande medarbetare, driva Alicia Edelmans unika koncept, öka varumärkeskännedomen och marknaden för företaget.

Gisela kompletterar Alicia Edelmans team med lång erfarenhet och framgångsrika resultat inom affärsutveckling, försäljning och kundnöjdhet från såväl startup som utveckling av etablerade verksamheter och expansion på nya handelsplatser och marknader.

Gemensam nämnare för Giselas resultat är förmågan att skapa engagemang och effektiva team med motiverade medarbetare.

Varför har valet gått till Alicia Edelman och mäklarbranschen?

- Det är en stor ära att få möjligheten att leda och utveckla Alicia Edelman till att bli en av de främsta mäklarföretagen i Sverige. Det kommer att bli en spännande resa, i en för mig ny bransch, att få vara med och revolutionera en konservativ, gammalmodig bransch tillsammans med tre av Stockholms främsta mäklare, nuvarande medarbetare och kommande medarbetare.


Vad ser du för utvecklingspotential inom branschen?

- Vi kommer att utveckla och anpassa verksamheten utifrån de förväntningar och krav som ställs på oss som en attraktiv arbetsgivare och outsourca tjänster för att effektivisera det interna arbetet. Allt för att fokusera på rätt saker vilket är kunden och affären.

- Vi har redan påbörjat arbetet med att digitalisera merparten av arbetsprocessen och dokumenthanteringen för mäklarna för att frigöra deras tid till att fokusera på Kunderna och driva affären. Allt i syfte för att hitta framgångsfaktorer och se var potentialen finns för att öka produktiviteten, omsättningen och lönsamheten.

- För oss på Alicia Edelman handlar dock inte digitaliseringen bara om intern produktivitet, utan lika mycket om att förenkla affärsprocessen för både köpare och säljare, öka transparensen i affären och utnyttja den nya tekniken till att genomföra affärerna enklare, snabbare och säkrare, även för de som inte kan närvara fysiskt på alla möten med undertecknande av olika dokument i processen.

- Vårat koncept skall säkerställa att den totala upplevelsen av Alicia Edelman, både för Kunderna och för mäklarna, är den bästa och smidigaste, vilket gör oss till den mest attraktiva mäklaren och arbetsgivaren.

- Digitalisering handlar om att skapa värde för människor. Det är i värdeskapande som affärsnyttan grundläggs och resan till ett produktivare ekosystem påbörjas. Framtiden tillhör verksamheter som vågar omvärdera sin affär, sina egna arbetssätt och samverka på nya sätt.


– Vi ser positivt på den erfarenhet och höga kompetensnivå Gisela besitter, och styrelsens val av VD kommer att bidra till en stark utveckling av verksamheten för oss på Alicia Edelman, säger styrelseordförande Fredrik Flodin.

Dela
ae ae ae