12 October, 2018 - ALLMÄNT
Alicia Edelman – Nytt mäklarföretag i Stockholms län
Mäklarföretaget Alicia Edelman Fastighetsmäkleri etablerar sig i Stockholms län.

- ”Enligt strategin har vi nu öppnat vår första mäklarbyrå i Stockholms län och har som långsiktigt mål att framgent fortsätta etableringen på utvalda orter i Sverige. Allt för att sprida vårt nya koncept, vår samlade kunskap, erfarenhet och viktigast av allt våra kvalitetskrav till kund ute i landet”.

Företagets ägare Sara Johansson, Marcus Ljungdahl och Fredrik Flodin är idag etablerade och ledande fastighetsmäklare inom områden som till exempel Stockholms innerstad och Solna kommun.

Denna väl etablerade trio har nu tillsammans öppnat ett nytt mäklarbolag under varumärket Alicia Edelman efter att ha varit verksamma de senaste åren på en av Stockholms större mäklarbyråer.


- "Utifrån ett marknadsperspektiv ser vi idag en ny generation och era av entreprenörskap i Stockholm som har skapat många nya arbetstillfällen. Stockholm är dessutom en attraktiv bostadsregion då både den egna arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i flera större närliggande städer bidrar till ett ökat intresse för stadens bostadsmarknad".

- ”Vi ser också en stor potential i utvecklingen inom hantering av försäljning när det gäller privata bostäder så väl som för nyproduktion där flertalet byggherrar vill hitta nya lösningar till omsättning. Genom Alicia Edelmans nya koncept möjliggör vi och kan tillgodose dessa behov."

Ägartrion har dokumenterade framgångsrika resultat från ett stort antal bostadsförsäljningar de senaste åren inom Stockholms län och ser nu fram emot att få fortsätta i sin expertis under det egna varumärket Alicia Edelman Fastighetsmäkleri.

Foto: Håkan Målbäck

Dela
ae ae ae