4 May, 2020 - Allmänt
Alicia Edelman har nöjdast kunder i Stockholm!
Vår framgång är våra medarbetare på Alicia Edelman som gör ett fantastiskt arbete varje dag i kundmötet och det har visat sig genom flest rekommendationer per mäklare, säger Gisela Bruem Cedergren, VD på Alicia Edelman fastighetsmäkleri.

När det gäller bakgrunden till framgången ligger övertygelsen i att vi har arbetat med rätt saker i rätt tid sedan start. I både ledningen och tillsammans med teamet har vi drivit ett utvecklande arbete med vår värdegrund. Allt för att tydliggöra våra beteenden och skapa ett team som nyttjar samtligas styrkor i gruppen till att bli ett vinnande lag. Det i kombination med tydliga mål och effektiva arbetsmetoder har skapat följande resultat.

Alicia Edelman

Det finns tre aspekter av ett resultat som vi ser det. Det är lönsamhet eller effektivitet, som kan mätas i pengar, välmående för de inblandade och att det blir rätt kvalitet i leveransen mot kund, det har vi lyckats med. För att fortsatt nå våra långsiktigt högt satta mål kommer vi prioritera detta och alltid sätta vår personal och våra kunder i första fokus. Allt för att kunna garantera fortsatt hög kvalité i leverans och nöjd kund!

Dela
ae ae ae